پمپ انیمال ریج اکس ال یونیورسال نوتریشن (Animal Rage XL Universal Nutrition)

موارد استفاده پمپ انیمال ریج اکس ال یونیورسال نوتریشن:

  • ورزشکارانی که با مشکلات بی‌خوابی مواجه هستند.
  • افزایش بازیابی سودمند
  • افزایش کیفیت خواب
  • کاهش خستگی ماهیچه ها

 md_5dd46_1 ادامه نوشته

انیمال پمپ یونیورسال نوتریشن (Animal Pump Universal Nutrition)

انیمال پمپ یونیورسال نوتریشن مناسب برای:

  • ورزشکاران قدرتی و استقامتی
  • افرادی که به دنبال تقویت عملکرد باشگاهی خود هستند.
  • بدنسازانی که در خارج از فصل تمرین به دنبال افزایش حجم و قدرت هستند.
  • افرادی که کراتین بر آن‌ها تاثیر ندارد.
  • افرادی که از کراتین نفرت دارند.

 md_4c780_1

ادامه نوشته